Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος σπουδαστών στον τομέα της πληροφορικής

15 April 2022 8:47 pm

Η  εταιρεία ΣΑΪΜΠΕΡΣ ΑΕ αναζητά στο πλαίσιο της πρακτικής 2 φοιτητές στον τομέα της πληροφορικής και συγκεκριμένα :

  1. Ένα φοιτητή ως Μηχανικός Λογισμικού-Προγραμματιστής(software Engineer) στην γλώσσα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού JAVA ή MICROSOFT

 

  1. Και ένα φοιτητή, στο πεδίο του WEB Design (front end developer) για απασχόληση στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης.

Σχετικό έγγραφο