Πρακτική άσκηση

8 June 2022 10:55 pm

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Αιροτελ αναζητά άτομο για να πραγματοποιήσει την πρακτική του στα γραφεία του ομίλου στην Αθήνα.

Τα αντικείμενα που θα απασχοληθεί ο φοιτητής κατά την διάρκεια της πρακτικής του με την εκπαίδευση και την καθοδήγηση του ΙΤ του ομίλου είναι τα παρακάτω:

Υποστήριξη χρηστών στις καθημερινές εργασίες τους σχετικά με softwares:
• MS Office
• Browsers
• Κάθετες εφαρμογές ξενοδοχείου, λογιστηρίου, επισιτιστικού (POS)

Τεχνική υποστήριξη
• Υπολογιστών
• Εκτυπωτών
• Εξοπλισμό δικτύου
• Δομημένης καλωδίωσης.

Τηλεφωνική και απομακρυσμένη υποστήριξη απομακρυσμένων σημείων μηχανογράφησης

Εγκατάσταση και συντήρηση μηχανογραφικού εξοπλισμού, προγραμμάτων και περιφερικών.

Επικοινωνία με του χρήστες σχετικά με την συλλογή προβλημάτων, αναγκών, δρομολόγηση και διεκπεραίωση αυτών.

Με εκτίμηση,
Βάνα Μάργαρη

Vana Margari
HR Manager

23, Alexandroupoleos str., 11527 Athens,
TEL: +302106400720, FAX: +302106400750
www.airotel.gr     margari@airotel.gr     facebook.com/airotelhotels