Πρόγραμμα Εξεταστικής, έκδοση 2η

25 August 2022 12:13 pm

Οι φοιτητές πρέπει να παρακολουθούν τις επικαιροποιημένες εκδόσεις που θα αναρτώνται για ενδεχόμενες  τροποποιήσεις στις ημερομηνίες και ώρες εξέτασης των μαθημάτων.

Σχετικό έγγραφο