Υπολογιστική Όραση εγγραφές στο εργαστήριο

26 September 2022 11:33 am

Η εγγραφή φοιτητών στο εργαστήριο του μαθήματος «Υπολογιστική Όραση» για το τρέχον εξάμηνο 2022-23 θα γίνονται αποκλειστικά μέσω του eclass στο αντίστοιχο μάθημα.

Ο Διδάσκων
Σταύρος Καρκάνης
Καθηγητής