ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

18 January 2023 8:11 pm

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 31/1, ΩΡΑ 17:00-17:30 ΣΤΟ ΕΡΓ. 8Α.

 

Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΕΛΩΝΑΣ
ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ