ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

27 January 2023 8:51 pm

Τα μαθήματα του κου Αβραμόπουλου που εξετάζονται στις 7/2 μεταφέρονται στις 10/2, Παρασκευή, τις ίδιες ώρες.