ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΕΣΠΑ

1 March 2023 9:14 pm

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022 – 2023

Δίνεται παράταση μέχρι  τη Δευτέρα 6 Μαρτίου, σε όσους  φοιτητές επιθυμούν να κάνουν  την πρακτική τους άσκηση  μέσω ΕΣΠΑ το εαρινό εξάμηνο 2022-2023.
Οι φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση μέσω ΕΣΠΑ πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη αίτηση που βρίσκεται στο σύνδεσμο
http://inf.teiste.gr/?p=5209 και μαζί με όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά να τα υποβάλουν στη γραμματεία διά ζώσης
ή ηλεκτρονικά. Το έγγραφο αποδοχής από το φορέα βρίσκεται στο σύνδεσμο http://inf.teiste.gr/?p=4044

Για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ ισχύουν πλέον νέα κριτήρια για τα οποία οι φοιτητές μπορούν να ενημερωθούν μέσω της ανακοίνωσης που βρίσκεται στο σύνδεσμο http://inf.teiste.gr/?p=5212.
Για το εαρινό εξάμηνο 2022-2023 υπάρχουν 10 διαθέσιμες θέσεις που θα δοθούν με βάση αυτά τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στην ανακοίνωση.
Αφού ανακοινωθούν τα αποτελέσματα οι φοιτητές θα έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 5 ημερών.