Θέσεις πρακτικής άσκησης

25 April 2023 12:04 pm

Εταιρεία: Wifins (www.wifins.com)
Θέση: Μηχανικός Δικτύων

Οι αρμοδιότητες της θέσης του Μηχανικού Δικτύων καλύπτουν τα εξής:

  • Παραμετροποίηση, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη δικτυακού εξοπλισμού
  • Τηλεφωνική, εξ αποστάσεως & onsite υποστήριξη πελατών σε θέματα τοπικού δικτύου (ασύρματου ή ενσύρματου)

Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση στους ενδιαφερόμενους φοιτητές και συνεχής υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Η επαφή των ενδιαφερόμενων φοιτητών μπορεί να γίνει είτε μέσω email στη διεύθυνση jobs@wifins.com είτε τηλεφωνικά στο 216 900 5070.