ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

26 September 2023 9:57 pm

Η εξέταση της θεωρίας των παραπάνω μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 28/9/23 και ώρα 10:00-11:00. Τα θέματα της εξέτασης θα αναρτηθούν κατά την έναρξη της εξέτασης στο eclass του μαθήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των φοιτητών είναι η εκ νέου εγγραφή τους στο eclass του μαθήματος.

Η διδάσκουσα

Χ. Λάτου