Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης στην Ship Management Solutions S..A.

13 November 2023 6:32 pm

Προσφορά θέσης πρακτικής άσκησης στην Ship Management Solutions S.A.

Οι αρμοδιότητες της θέσης πρακτικής είναι :
-Εγκατάσταση ,  παραμετροποίηση  εξοπλισμού και δικτύων.
-Εξ αποστάσεως και on site τεχνική υποστήριξη σε εμπορικά πλοία.

Καθ’ όλη την διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο ασκούμενος εκπαιδεύεται και εξοικειώνεται με τον κλάδο του IT support στον χώρο της ναυτιλίας.

Επικοινωνία :   τηλ : 6970922729  email : ict@shipmansolutions.com

Charis Gerogiorgis
Network Administrator

20 – 22 Ir. Polytechniou Ave, 18531 Piraeus, GREECE
Tel: +30 212 955 5322 |  Fax: +30 212 955 5319 | Mob:  | WEB:  

www.shipmansolutions.com