Νέα ημερομηνία εξέτασης περιόδου Φεβρουαρίου 2024 (Μαθήματα κου. Στ. Καρκάνη)

7 February 2024 12:15 pm

Η εξέταση των παρακάτω μαθημάτων του Παλαιού Προγράμματος Σπουδών (πρώην ΤΕΙ) για την περίοδο Φεβρουαρίου 2024, αντι 12/02/2024 θα γίνει 19/02/2024 στις ίδιες ώρες:

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας
Υπολογιστική Όραση
Τεχνητή Νοημοσύνη
Πιθανότητες-Στατιστική
Γραμμικά Συστήματα – Γραμμικοί Ματασχηματισμοί
Διακριτά Μαθηματικά
Εξόρυξη γνώσης από Δεδομένα

Ο υπ. καθηγητής

Σταύρος Καρκάνης
Καθηγητής