Προϋποθέσεις για απόκτηση του πτυχίου Ψηφιακών Συστημάτων του ΠΘ από τους φοιτητές του προγράμματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ

23 June 2019 12:20 am